BB Spelregels

SPELREGELS – FORUM

Op Bredene-Breed.be kan je zonder eerst te moeten registreren reageren op artikels. Er wordt  veel toegestaan, de site is politiek onafhankelijk en geeft letterlijk iedereen de kans om zijn of haar mening te verkondigen, zolang dit op een beleefde, deftige en volwassen manier gebeurt. Boven ieder artikel vind je een doorklikker (Comments-Reactie) naar het forumformulier. Je vult je naam in als ook je e-mailadres (dit wordt niet gepubliceerd) (we hebben het e-mailadres nodig om zoveel mogelijk spam en andere uit te sluiten) vervolgens schrijft je je reactie neer in het voorziene vlak en dan op knop verzenden drukken en binnen de kortste tijd (binnen de 24 uur) staat je reactie online. De webbeheerder heeft het recht om reacties zonder voornaam en naam te verwijderen. Reactie met foutief of geen e-mailadres komen nooit online.

Hierna kunt u een opsomming vinden van de regels die Bredene-Breed.be zal hanteren. Als u deze regels overtreedt, zal uw bericht door de webmaster worden verwijderd en zal u een schrijven per mail ontvangen waarom je reactie werd verwijderd.

1. Etiquette (gedragsregels) :

Gebruik nooit hoofdletters, dit wordt geïnterpreteerd als schreeuwen tegen iemand.

Kies voor uw reactie een gepaste titel, die duidelijk omschrijft waar het over gaat.

Als u vindt dat een iemand een ongepast bericht zet, kunt u dit melden bij de moderator. (zie verder) Reageer niet zelf of dit bericht, u geeft dan de aanleiding tot een discussie die nergens toe leidt. Bredene-Breed.be zal zelf op deze berichten reageren door een mailbericht naar de schrijver van het bericht te mailen.

Elke vorm van publiciteit wordt verboden op dit forum, incluis websites, tenzij deze rechtstreeks met het hoofdartikel te maken heeft.

Vermeldingen over het privé-leven van andere worden niet toegestaan.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor hetgeen zijn bericht bevat. (Denk dus goed na vooraleer u post!)

Houd de inhoud van uw berichten kort en overzichtelijk.

Er wordt van u verwacht dat u het eens bent met de beslissingen van bredene-breed.be. Bent u niet akkoord of twijfel je aan iets dan kunt u steeds mailen naar Bredene-Breed.be. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier dat je kan vinden onder interactief in de menubalk.

2. Wat niet mag:

Meerdere keren hetzelfde bericht posten men noemt dit spammen en dit is bij wet verboden.

Berichten die ingaan tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden, of berichten met beledigende, discriminerende en/of racistische inhoud zullen onherroepelijk verwijderd worden.

Gezien iedereen zijn mening mag zeggen (schrijven), zullen er zeker meningen zijn waar u het niet mee eens bent. Dit betekent echter niet dat die mening persé verkeerd is. Heb respect voor de mening van iemand anders, bovendien leert u zo zaken uit een ander perspectief te bekijken.

Als u niet akkoord bent met de mening van iemand anders, dan geeft dit u niet het recht om die persoon uit te schelden of aan te vallen. Berichten van zulke aard worden onmiddellijk verwijderd.

3. Wat te doen als u aanstoot neemt aan een bericht.

Berichten en reacties waar u aanstoot aan neemt, kunt u melden bij Bredene-Breed.be, deze zal beslissen of het bericht eventueel verwijderd wordt of niet.

Het is verboden om zelf te reageren op zulke berichten, u start dan een discussie die meestal tot niets leidt! Bovendien zijn zulke discussies voor andere storend. Ze worden door de bredene-breed.be onmiddellijk verwijderd!

FOTOBOEKEN

Daar de fotoboeken redelijk veel MB in beslag nemen en Bredene-Breed hoofdzakelijke een infosite is, zullen de fotoreportage op de facebookpagina van Bredene-Breed worden geplaatst met een link in het artikel op de website..

Comments are closed.