maandag, 20 november 2017

Hof ter Blauwe Sluyze zakt in elkaar.

Geplaatst door cattoir op 8 november 2017

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari 2016 stelde onafhankelijk gemeenteraadslid (Neutraal) Dirk Cattoir aan bevoegd schepen Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V) volgende vraag : Waarom er vanuit de gemeente geen vergunning werd geven aan Pieter Vitse om de historisch bouwkundig erfgoed met privé kapitaal te renoveren en het Hof ter Blauwe Sluyze terug in zijn glorie te laten herrijzen.

hofterblauwesluyze2

Schepen Kristof Vermeire stelde dat individuele dossier waarbij namen worden genoemd niet zouden thuishoren in de mondelinge vragen verder wees de schepen erop dat het college hier niet anders dan de regelgeving heeft toegepast. Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 28/11/2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen dat hier van toepassing is, stipuleert immers dat voor dergelijke bestemmingswijziging van een gebouw dat voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed moet kunnen worden aangetoond dat de voortzetting van de vroegere functies niet haalbaar blijkt of niet de duurzame leefbaarheid van het gebouw garandeert, én dat het agentschap onroerend erfgoed uitspraak moet doen over deze voorwaarden. Dit agentschap stelt evenwel in haar advies dat de voortzetting van de huidige functie wel nog haalbaar is. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarden van het artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 28/11/2003 en kan het college van burgemeester en schepenen wettelijk gezien geen vergunning verlenen voor een functie- of bestemmingswijziging.
Raadslid Dirk Cattoir wijst er nog op dat het gebouw op vandaag volledig vervallen is en dat volgens hem hier geen landbouwactiviteit meer mogelijk is.
Schepen Kristof Vermeire die antwoordt dat de beslissing van het college niet inhoudt dat de hoeve niet kan of mag gerenoveerd worden, integendeel. De regelgeving laat echter niet toe om aan dit gebouw de nieuwe bestemming te geven van kunstencentrum of feestzaal. Uit de plannen blijkt immers dat het hier eerder over een feestzaal dan kunstencentrum gaat.

Klik hier voor het artikel dat op deze site verscheen op 25 januari 2016

Onafhankelijk gemeenteraadslid (Neutraal) Dirk Cattoir bleef aandringen op een toelating voor een onmiddellijke renovatie want anders stort het geheel in elkaar door de verkrotting en verrotting. Het werd een gerechtelijke strijd tussen de gemeente en de eigenar Pieter Vitse die in de zomer van 2017, ruim een jaar na de aanvraag voor renovatie werd beslecht in het voordeel van de eigenaar die in oktober met de renovatie kon beginnen.
Helaas voor de eigenaar had onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Cattoir gelijk en stortte de hoeve bij de eerste renovatiewerken door verrotting in elkaar. De eigenaar ruimde de brokstukken van de ingestorte hoeve op en wilde beginnen met een heropbouw van de hoeve.

Hier stak de bevoegd schepen Kristof Vermeire echter een stokje voor en liet de werken stilleggen omdat hij kortzichtig denkt dat de hoeve werd gesloopt. Als deze schepen de renovatiewerken niet had tegengehouden was de hoeve waarschijnlijk niet ingestort door verrotting en had ze terug haar oude elan gekregen.

Er start nu dus terug een juridische strijd waarvan onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Cattoir, echt hoop dat de kortzichtige schepen terug in zand bijt.

Hierbij enkele foto’s genomen tussen januari 2016 en oktober 2017 waaruit blijkt dat de hoeve in elkaar aan het zakken was en er dus geen spraken van kan zijn dat de hoeve zou gesloopt zijn.

blauwesluyzeverval2

blauwesluzeverval3

blauwesluyzeverval1

Voeg een reactie toe

Please copy the string kNNQlT to the field below: