maandag, 20 november 2017

Heel wat vragen over polderbelasting

Geplaatst door cattoir op 8 november 2017

Een aantal Bredenaars ontvingen onlangs voor de eerste maal een aanslagbiljet “polderbelasting” vanwege de Polder van Blankenberge. Het gemeentebestuur kreeg hierover heel wat vragen. Betreft het hier een “fake” factuur ? Moeten we dit wel betalen ?

aanslagpolder

Uit navraag bij de Polder van Blankenberge blijkt dat het hier geen valse aanslagbiljetten betreft maar dat er mogelijks wel sprake is van een onterechte aanslag. Voor de opmaak van het kohier polderbelasting baseerde de Polder van Blankenberge zich immers vroeger op kadastergegevens. Voor aanslagjaar 2017 gebeurde de selectie van de belastingplichtigen ditmaal evenwel voor de eerste maal op basis van digitale kaarten. Hierdoor worden een aantal percelen die voorheen niet ingekohierd werden dit jaar voor het eerst belast. Om vast te stellen of dit al dan niet terecht is, moeten alle aanslagen van percelen die deels in het poldergebied gelegen zijn, gecontroleerd worden door de Polder van Blankenberge. Elk perceel zal gecontroleerd worden aan de hand van de originele kaarten uit 1970.

Alle belastingplichtigen die ten onrechte een aanslagbiljet hebben ontvangen, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht door de Polder van Blankenberge. Alle ten onrechte ontvangen bedragen zullen worden teruggestort. Dit brengt veel werk met zich mee, dient grondig te gebeuren en zal bijgevolg enige tijd in beslag nemen.

Wie vragen heeft over deze polderbelasting of meent dat hij onterecht een aanslagbiljet heeft ontvangen kan terecht bij :

Annemie Riemaker
Kapellestraat 36
8377 Houtave
Tel.: 050/31 98 50
Email: belastingen@polderblankenberge.be

Voeg een reactie toe

Please copy the string H6U1iq to the field below: