maandag, 20 november 2017

Bredense onafhankelijken willen globaal mountainbike reglementering

Geplaatst door cattoir op 25 februari 2017

Tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 20 februari 2017 moest er gestemd worden over het toelaten van mountainbikers op het strand. Onafhankelijk gemeenteraadslid, Dirk Cattoir, pleitte voor een degelijk uitgewerkt plan waarbij zowel de mountainbikers als de wandelaars hun sport en vrijetijdsbesteding kunnen uitoefenen.

verbodmountainbikeduinen
Foto Marc Mahieu, Zeewacht

Het is volgens de onafhankelijke gemeenteraadsleden belangrijker om een dergelijke reglementering uit te werken dan zomaar de mountainbikers op het strand toe te laten.

Hierbij de tussenkomst van onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Cattoir :

Tussenkomst gemeenteraad 20 februari 2017
Dirk Cattoir, Onafhankelijke
Punt 6 : Algemene administratieve politie. Vaststellen van wijzeging van artikle 6.1.13 van de algemene politieverordening (Fietsen op het strand).
Burgemeester, schepenen , collega’s,

Sinds enkele jaren zorgt het feit dat mountainbikers hun sport beoefenen op de wandelpaden in de duinen voor hevige discussies tussen deze mountainbikers en wandelaars.

De algemene politieverordening is echter duidelijk

Artikel 6.1.13 pagina 29 (editie 10/10/2016) :

ALLE TOEGANG MET RIJWIELEN EN MOTORVOERTUIGEN OP HET STRAND EN IN DE DUINEN OVER ZIJN GANSE LENGTE EN BREEDTE IS VERBODEN.

Er zijn een aantal uitzonderingen maar zijn hier niet van belang :
De voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten.
De voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, mits vergunning van de burgemeester.
Voor voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits vergunning van de burgemeester.
Eventuele wedstrijden die door een vergunning van de burgemeester op het strand of in de duinen zouden worden toegelaten.
Voertuigen gebruikt voor het in en uit zee trekken van pleziervaartuigen ter hoogte van de daartoe voorzien zone.
Er worden regelmatig meldingen gemaakt van problemen tussen wandelaars en mountainbikers aan het bestuur en de politie, maar steeds komt er het antwoord van er moet wederzijds respect zijn, respect voor het overtreden van de wet is volgens mij niet echt correct. De politie doet veel te weinig om dit toch wel ernstig probleem op te lossen, zelfs als er gebeld wordt als er weer eens een ernstig conflict is tussen wandelaars en moutainbikers heeft men bij de politie geen tijd of manschappen genoeg om op te treden wat de mountainbikers doet besluiten we mogen de wandelpaden blijven onveilg maken want men doet toch niets en de wandelaars (vaak met kinderen) worden als het waren in het gezicht uitgelachen.
Het probleem doet zich niet alleen voor op de wandelpaden maar ook in de voetgangerstunnel o.a. ter hoogte van de renbaan waar het tijdens de zomermaanden veiliger is om met kinderwagen, kinderen,…. de Koninklijke Baan over te steken dan gebruik te maken van de voetgangerstunnel maar de kans dat je overhoop gereden wordt veel groter is.
Ik begrijp dat de mountainbikers hun sport moeten kunnen beoefenen en dat het fietspad in de Kapelstraat niet echt het geschikte terrein is en dat de mountainbikers dus uitwijken naar de wandelpaden in de duinen om het sport te beoefenen maar waar ze dus anderen in gevaar brengen.
Met die gedachte om ook mountainbikers hun sport te laten beoefenen heb ik (Dirk Cattoir) als onafhankelijk gemeenterraads lid in de gemeenteraad van 23/03/2015 het volgende voorstel gedaan en ik citeer het verslag :
Punt 10: secretariaat – Mondelinge vraag van Raadslkid Dirk Cattoir
Raadslid Dirk Cattoir die vaststeld dat er zich problemen blijven voordoen inzake moutainbikers in de duinen en in het bijzonder op de wandelpaden. In dit verband stelt hij voor om de mountainbikers toe te laten op bvb zaterdag- en zondagvoormiddag. Mits een goede communicatie hierrond moet dit de huidge conflicten tussen wandelaars en fietsers kunnen oplossen. Wandelaars zullen er immers van op de hoogten zijn dat ook fietsen tijdens die periode is toegelaten.
Antwoord : Burgemeester Steve Vandenberghe die aangeeft dat dit in het verleden is overwogen maar dat dit niet uitvoerbaar is. Er stelt zich vooral een verantwoordelijkheid bij ongevallen. Indien het mountainbike wordt toegelaten in bepaalde periodes en er gebeurt een ongeval, dan kan het gemeentebestuur hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Als de fietsers een gevaar vormen voor wandelaars dan kan het fietsen ook niet tijdens bepaalde uren worden toegelaten. Het verbod werd destijds ingevoerd precies omwille van de veiligheidsasoecten. De burgemeester wijst er bovendien op dat de wandelpaden zich bevinden op domein van de Vlaamse overheid, afdeling maritieme dienstverlening en kust.
Raadslid Dirk Cattoir die repliceert dat dan strenger moet worden opgetreden door de politie.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoord dat de lokale politie al zeer frequent is gevraagd om hier de nodige controles te doen en om strenger op te treden.
Wat stel ik nu vast na twee jaar dat de politie nog steeds niet of in ieder geval veel te weinig optreed.
En dat het gevaarlijker wordt als wandelaar in de duinen.
Sommige paden waar het net breed genoeg is voor een kinderwagen of rolstoel worden deze gebruikers door de mountainbikers gewoon in de struiken gereden en dit met de nodige verwijten, voorbeeld hiervan is het pad naast Koninklijke Baan aan de voetgangerstunnel renbaan richting Oostende.
Het voorstel dat nu op tafel ligt is een toelating voor het strand en dit tijdens betaalde perioden. In de drukke zomerperiode is het mountainbike op het strand toegelaten op het zelfde moment wanneer men met honden op het strand mag, wanneer ruiters op het strand mogen, spelende kinderen,…. Er wordt dus een gevaarlijke situatie gecreëerd.
En nu terugkoppelen naar het verslag van 23/03/2015 waar ik naar verwezen heb en waar de burgemeester stelde : Er stelt zich vooral een verantwoordelijkheid bij ongevallen. Indien het mountainbike wordt toegelaten in bepaalde periodes en er gebeurt een ongeval, dan kan het gemeentebestuur hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Als de fietsers een gevaar vormen voor wandelaars dan kan het fietsen ook niet tijdens bepaalde uren worden toegelaten.
Bovendien bevindt het strand zich ook op domein van de Vlaamse overheid, afdeling martitieme dienstverlening en kust.
Verder wil ik ook melden dat de mountainbikers om op het strand te geraken gebruik moeten maken van de sommige wandelpaden en ook gebruik gaan maken van de voetgangerstunnel(s) of denk je nu echt dat ze braaf naast hun fiets gaan wandelen tot aan het strand?
De onafhankelijken van deze gemeenteraad Monica en ikzelf vragen een globale regeling voor strand en duinen, en dat kan dus onder de vorm van zoals ik reeds voorstelde in 2015 door mountainbikers op bepaalde uren toe te laten in de duinen en het strand en buiten de periode effectief strenger te laten aanpakken door de politie en niet enkel door de belofte dat de politie zal optreden. Een wettelijke regeling dus waar zowel de wandelaars als de mountainbikers beter van worden en beide groepen hun vrijetijdsbesteding of sport op een veilige manier kunnen beoefenen.
De onafhankelijken zullen tegen stemmen met het voorstel dat nu voorligt.

De onafhankelijke willen dat er zo snel mogelijk een degelijk uitgewerkt plan komt om mountainbikers toe te laten in de duinen. nu is dit nog steeds VERBODEN.

mountainbikersduinen

1 reactie

  1. Ivy Beccu schreef:

    Verschenen in Het Laatste Nieuws regio Bredene & omgeving:

    http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bredene/-mountainbikers-blijf-uit-de-duinen-a3095260/

    Geplaatst op 3rd maart 2017 at 07:48

Voeg een reactie toe

Please copy the string 4N0gnK to the field below: