maandag, 20 november 2017

Belangrijke wijzigingen leiden tot eerste kredietaanpassing 2017

Geplaatst door cattoir op 26 februari 2017

Eind 2016 zijn een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd. Meer bepaald is er de hervorming van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) en de wijziging van de werkloosheidsreglementering.

inburgeringkopie

OCMW’s worden nu, in het verlengde van de asielcrisis, bovendien volop geconfronteerd met de uitdaging om asielzoekers in te burgeren.
Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, stelt de overheid een aantal subsidies ter beschikking. Deze middelen worden nu aangewend door het OCMW voor het aanstellen van 2 halftijds administratief medewerkers binnen de sociale dienst (zie ook lager), waarmee tegemoet gekomen wordt aan de toegenomen werklast die hogere wijzigingen met zich meebrengen. Er zal daarnaast allicht ook beroep gedaan worden op externe begeleiding om cliënten naar tewerkstelling toe te leiden. Maar zowel voor de aanwerving van de administratief medewerker als voor de externe begeleiding was nog geen budget voorzien voor 2017. Daarom stelde de OCMW-raad de eerste kredietaanpassing voor 2017 vast.

Voeg een reactie toe

Please copy the string m99luV to the field below: