zondag, 22 oktober 2017

Copyright

Aangepast op 12 februari 2010

Het gebruik van de website www.bredene-breed.be  impliceert dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

a. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze webstek op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Het downloaden van informatie voor privé gebruik is toegestaan. Het gebruik van informatie in eigen publicaties, niet commerciële is toegestaan mits schriftelijke toestemming van de webbeheerder en met vermelding van bron : www.bredene-breed.be . Het downloaden van foto´s die door externe fotograven ter beschikking zijn gesteld (naam van de fotograaf staat naast de foto vermeld) van de webbeheerder van www.bredene-breed.be  is steeds verboden. Hiervoor is de schriftelijke toelating nodig van de genoemde fotograaf.

Onder informatie moet worden verstaan : informatie onder welk vorm dan ook zoals teksten, afbeeldingen, grafische elementen, lay-out, sofware of andere items.

b. Aansprakelijkheid

www.bredene-breed.be besteedt veel zorg aan de informatie die verschijnt. Deze informatie is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

1. Nochtans kunnen de webbeheerder en zijn leveranciers van informatie noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van de informatie garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder meer en zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

2. Gebruikers worden hierbij gewaarschuwd dat de verstrekte informatie zonder voorafgaande verwittiging kan worden gewijzigd.

3. De webbeheerder en zijn informatieleveranciers zijn nooit verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

4. De webbeheerder en zijn informatieleveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van www.bredene-breed.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

5. www.bredene-breed.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of onderbrekingen in het elektronisch verkeer.

6. www.bredene-breed.be raadt aan om een degelijke virusscanner te gebruiken en deze ´up to date` te houden. www.bredene-breed.be kan NOOIT verantwoordelijk worden gesteld van eventuele virussen die verspreid worden via het web.

c. Hyperlinks naar sites van derden

1. www.bredene-breed.be bevat hyperlinks naar websites van derden en die door deze derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend aangeboden als extra comfort. www.bredene-breed.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

2. Het aanbieden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat www.bredene-breed.be  de  elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren, noch impliceert het feit dat www.bredene-breed.be zijn gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen www.bredene-breed.be en de uitbaters van de site.

3. www.bredene-breed.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Comments are closed.