Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.bredene-breed.be  impliceert dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

a. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze webstek op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Het downloaden van informatie voor privé gebruik is toegestaan. Het gebruik van informatie in eigen publicaties, niet commerciële is toegestaan mits schriftelijke toestemming van de webbeheerder en met vermelding van bron : www.bredene-breed.be . Het downloaden van foto´s die door externe fotograven ter beschikking zijn gesteld (naam van de fotograaf staat naast de foto vermeld) van de webbeheerder van www.bredene-breed.be  is steeds verboden. Hiervoor is de schriftelijke toelating nodig van de genoemde fotograaf.

Onder informatie moet worden verstaan : informatie onder welk vorm dan ook zoals teksten, afbeeldingen, grafische elementen, lay-out, sofware of andere items.

b. Aansprakelijkheid

www.bredene-breed.be besteedt veel zorg aan de informatie die verschijnt. Deze informatie is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

1. Nochtans kunnen de webbeheerder en zijn leveranciers van informatie noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van de informatie garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder meer en zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

2. Gebruikers worden hierbij gewaarschuwd dat de verstrekte informatie zonder voorafgaande verwittiging kan worden gewijzigd.

3. De webbeheerder en zijn informatieleveranciers zijn nooit verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

4. De webbeheerder en zijn informatieleveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van www.bredene-breed.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

5. www.bredene-breed.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of onderbrekingen in het elektronisch verkeer.

6. www.bredene-breed.be raadt aan om een degelijke virusscanner te gebruiken en deze ´up to date` te houden. www.bredene-breed.be kan NOOIT verantwoordelijk worden gesteld van eventuele virussen die verspreid worden via het web.

c. Hyperlinks naar sites van derden

1. www.bredene-breed.be bevat hyperlinks naar websites van derden en die door deze derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend aangeboden als extra comfort. www.bredene-breed.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

2. Het aanbieden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat www.bredene-breed.be  de  elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren, noch impliceert het feit dat www.bredene-breed.be zijn gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen www.bredene-breed.be en de uitbaters van de site.

3. www.bredene-breed.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

 

2. Spelregels voor commentaar/reacties

Op bredene-breed.be kan je zonder eerst te moeten registreren reageren op artikels. Er wordt  veel toegestaan, de site is politiek onafhankelijk en geeft letterlijk iedereen de kans om zijn of haar mening te verkondigen, zolang dit op een beleefde, deftige en volwassen manier gebeurt. Onder ieder artikel vind je een doorklikker naar het forumformulier. Je vult je naam of nicknaam in als ook je e-mailadres (dit wordt niet gepubliceerd) (we hebben het e-mailadres nodig om zoveel mogelijk spam en andere uit te sluiten) vervolgens schrijft je je reactie neer in het  voorziene vlak en dan op knop verzenden drukken en binnen de kortste tijd (binnen de 24 uur) staat je reactie online. De webbeheerder heeft het recht om reacties zonder voornaam, naam of nicknaam te verwijderen. Reactie met foutief  (of geen adres) komen nooit online.

Hierna kunt u een opsomming vinden van de regels die bredene-breed.be zal hanteren. Als u deze regels overtreedt, zal uw bericht door de webmaster worden verwijderd en zal u een schrijven per mail ontvangen waarom je reactie werd verwijderd.

1. Etiquette (gedragsregels) :

Gebruik nooit hoofdletters, dit wordt geïnterpreteerd als schreeuwen tegen iemand.

Kies voor uw reactie een gepaste titel, die duidelijk omschrijft waar het over gaat.

Als u vindt dat een iemand een ongepast bericht zet, kunt u dit melden bij de moderator. (zie verder) Reageer niet zelf of dit bericht, u geeft dan de aanleiding tot een discussie die nergens toe leidt. bredene-breed.be zal zelf op deze berichten reageren door een mailbericht naar de schrijver van het bericht.

Elke vorm van publiciteit wordt verboden op dit forum, incluis websites, tenzij deze rechtstreeks met het hoofdartikel te maken heeft.

Vermeldingen over het privé-leven van andere worden niet toegestaan.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor hetgeen zijn bericht bevat. (Denk dus goed na vooraleer u post!)

Houd de inhoud van uw berichten kort en overzichtelijk.

Er wordt van u verwacht dat u het eens bent met de beslissingen van bredene-breed.be. Bent u niet akkoord of twijfel je aan iets dan kunt u steeds mailen naar Bredene-Breed.be. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier dat je kan vinden onder interactief in de menubalk.

2. Wat niet mag:

Meerdere keren hetzelfde bericht posten men noemt dit spammen en dit is bij wet verboden.

Berichten die ingaan tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden, of berichten met beledigende, discriminerende en/of racistische inhoud zullen onherroepelijk verwijderd worden.

Gezien iedereen zijn mening mag zeggen (schrijven), zullen er zeker meningen zijn waar u het niet mee eens bent. Dit betekent echter niet dat die mening persé verkeerd is. Heb respect voor de mening van iemand anders, bovendien leert u zo zaken uit een ander perspectief te bekijken.

Als u niet akkoord bent met de mening van iemand anders, dan geeft dit u niet het recht om die persoon uit te schelden of aan te vallen. Berichten van zulke aard worden onmiddellijk verwijderd.

3. Wat te doen als u aanstoot neemt aan een bericht.

Berichten en reacties waar u aanstoot aan neemt, kunt u melden bij bredene-breed.be, deze zal beslissen of het bericht eventueel verwijderd wordt of niet.

Het is verboden om zelf te reageren op zulke berichten, u start dan een discussie die meestal tot niets leidt! Bovendien zijn zulke discussies voor andere storend. Ze worden door de bredene-breed.be onmiddellijk verwijderd!

 

3. Fotoboeken

Daar de fotoboeken redelijk veel MB in beslag nemen en Bredene-Breed hoofdzakelijke een infosite is, zullen de fotoboeken (-reportages) op de facebookpagina van Bredene-Breed worden geplaatst met een link naar deze reportage in het artikel.

Comments are closed.