NSB en IMOS Bredene
Category

Imos houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst.

11/09/2016

Na jaarlijkse gewoonte organiseerde IMOS (oudstrijdersvereniging van de...

Read article

64

Het ontstaan van de vereniging

30/03/2010

De afdeling van de Nationale Strijdersbond van België van Bredene werd...

Read article

36

Doel van de vereniging

30/03/2010

Het eren van alle Bredense oorlogsslachtoffers, het samenstellen van...

Read article

Bestuur van de afdeling

30/03/2010

De stuwende kracht om de N.S.B.-afdeling Bredene levend te houden was de in ...

Read article

31

Wat doet de afdeling

30/03/2010

De afdeling heeft vooral een protocollaire functie. Zo zijn ze steeds aanwezig...

Read article

Eretekens NSB Bredene

30/03/2010

Het bestuur van NSB Bredene volgt voor het uitreiken van eretekens de...

Read article

NSB Bredene geeft menu- en verjaardagskaarten een eigen...

30/03/2010

NSB (Nationale StrijdersBondvan België) Bredene komen regelmatig samen voor...

Read article

46

Fotoboeken van de activiteiten

29/03/2010

De fotoalbums van de activiteiten van NSB en IMOS vind je op deze site in de...

Read article