Heemkring Ter Cuere
Category

80

De Bredense heemkundige kring ´Ter Cuere`

26/03/2010

Op 6 mei 1966 werd Ter Cuere opgericht en vergaderde men in het toenmalige...

Read article

Het bestuur van de heemkring

26/03/2010

Heemkring Ter Cuere heeft een raad van bestuur die bestaat uit 13 leden en het...

Read article

Het lokaal, het museum, het documentatiecentrum Ter Cuere

26/03/2010

Het Turkeyenhof gelegen Zegelaan 42, is een gerestaureerde hoeve waarin een...

Read article

Openeningsuren en samenkomsten

26/03/2010

We komen samen in het Heemkundig Museum Turkeyenhof. Dit museum is gelegen aan...

Read article

13

Fotoalbums Ter Cuere

26/03/2010

Regelmatig organiseert de Heemkring Ter Cuere activiteiten zoals lezingen,...

Read article

De publicaties van de Heemkring

26/03/2010

De Bredense heemkundige kring ´Ter Cuere`geeft verschillende publicaties uit....

Read article