Nieuw Europahotel is aanwinst voor Bredene

Comments (0) actualiteit

Bredene heeft de voorbije jaren een enorme toeristische ontwikkeling gekend. Een hefboom voor deze toeristische ontwikkeling is ontegensprekelijk het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys dat operationeel is sedert 2005.

Het Staf Versluyscentrum zorgt niet alleen voor een ruimer en gevarieerder aanbod aan culturele en toeristische activiteiten waardoor de toeristische aantrekkingskracht verhoogt, maar dit centrum richt zich eveneens als meetingcentrum tot bedrijven. Uit recente cijfers van het Autonoom Gemeentebedrijf blijkt dat de “commerciële” bezetting (lees : bezetting door bedrijven) aanzienlijk is, maar dat er zeker groeipotentieel is. Veel bedrijven zijn evenwel op zoek naar meetingfaciliteiten gekoppeld aan overnachtingsmogelijkheid in de onmiddellijke buurt. Tot op vandaag kan het Staf Versluyscentrum dit niet aanbieden. Vandaar dat in het RUP Duinen/Astridlaan dat in februari 2016 werd goedgekeurd door de gemeenteraad de verplichting werd opgelegd om op de site gekend als Europahotel bij nieuwbouw – naast een meergezinswoning – ook een hotel van minstens 40 kamers én ondersteunende faciliteiten te realiseren. Bredene stelt met genoegen vast dat de Bouwgroep Verluys een hotel met 82 kamers zal realiseren, wat andermaal aantoont dat er in Bredene een nood is aan bijkomende hotelaccommodatie. De doelstelling van het gemeentebestuur met het RUP Duinen/Astridlaan was immers niet enkel om de toeristische logiesmogelijkheden – nu voornamelijk campings – te diversifiëren, maar tevens om ons te verzekeren van de voor Bredene en het Staf Versluyscentrum noodzakelijke hotelaccommodatie.

Meerwaarde voor Bredene
In het logiesaanbod van Bredene is het aanbod van hotelkamers schromelijk ondervertegenwoordigd. Bredene beschikt immers slechts over een beperkt aantal hotelkamers en staat hiermee in schril contrast met de andere kustgemeenten. Het nieuwe “state of the art”- Europahotel moet hierin verandering brengen. Het meeting- en eventcentrum Staf Versluys beschikt over uitzonderlijke meetingfaciliteiten voor groepen tot zelfs 400 personen maar loopt nu heel wat meerdaagse congressen mis wegens het ontbreken van hotelaccommodatie in de onmiddellijke omgeving. Met een hotel van 82 kamers recht tegenover het Staf Versluyscentrum moet Bredene er straks in slagen om nog meer bedrijven te lokken. Zoals het Staf Versluyscentrum een toeristische dynamiek op gang gebracht, zal dit nieuw hotel en de complementariteit met ons Staf Versluyscentrum dit ook doen.

Nog meer plannen voor omgeving Staf Versluyscentrum
Het gemeentebestuur heeft met het RUP Duinen/Astridlaan nog meer ambities voor de omgeving van het Staf Versluyscentrum en het nieuw Europahotel. Dit plan voorziet immers om in de toekomst de Kapelstraat af te buigen via de Koningin Astridlaan en zo een nog groter verkeersvrij plein te creëren voor het Staf Versluyscentrum. Een plein voor meervoudig gebruik waar bvb ook grootschalige evenementen zouden kunnen plaatsvinden. Het RUP maakt het in de toekomst ook mogelijk om hier ondergrondse parkings te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string 1junTs to the field below: