Beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd

Comments (0) actualiteit

De gemeenteraad heeft het beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd. Via dit beleidsplan kan de gemeente haar nieuwe taken inzake handhaving effectief opnemen zoals de Vlaamse overheid die decretaal aan de gemeenten heeft toegewezen. Het beleidsplan is opgebouwd rond 6 prioriteiten en een handhavingstraject. Overtredingen die onder één van de 6 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen. Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de overtreder wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie. (bijvoorbeeld een onvergunde constructie afbreken of verwijderen). Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid. Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.
Een aantal voorbeelden van overtredingen die onder de prioriteiten vallen: het niet naleven van afstandsregels of hoogtes zoals in de vergunning vastgelegd, verharden van terrein waar het niet mag, onvergund opsplitsen van woningen, permanent wonen in een stacaravan, een ruimte als appartement vergund inrichten als kantoor, onvergund rooien van bomen enz.

Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven. Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zelf, zonder dat daarom een herstel wordt gevorderd. Om dit alles in goede banen te leiden zal een verbalisant ruimtelijke ordening en een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur aangesteld worden, functies die decretaal voorzien zien. Het beleidsplan zal ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string 3BoelU to the field below: