Deskundigen gezocht voor GECORO 2019-2024 – bijkomende oproep

Comments (0) actualiteit

Het gemeentebestuur Bredene is nog steeds op zoek naar kandidaten om deel uit te maken van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Naast een aantal wettelijke bevoegdheden, onder andere het adviseren van de gemeenteraad bij de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen, geeft ze ook advies over diverse aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening.

Bij de samenstelling van de GECORO wordt rekening gehouden met de bepaling van artikel 304 van het Decreet over het lokaal bestuur dat ten hoogste twee derde van de leden van raden van hetzelfde geslacht mag zijn.

Wie interesse, ervaring of affiniteit heeft om actief mee te werken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Bredene, kan zich kandidaat stellen om als deskundig lid te worden opgenomen in de GECORO.

Gemotiveerde kandidaturen met o.m. genoten opleiding, diploma’s, ervaring, … dienen uiterlijk 2 juni 2019 worden ingediend.

Kandidaturen kunnen toegestuurd worden aan de Dienst Ruimtelijke Ordening, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail naar bouwvergunningen@bredene.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string 6JYC1c to the field below: