Overvloedige regenval tussen 21 mei 2018 en 10 juni 2018

Comments (0) actualiteit

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 verschenen, waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei tot 10 juni 2018 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van dit besluit vindt u hier.
Onze gemeente behoort tot de gemeenten die erkend zijn.

Vestig even uw aandacht op volgende punten:
• De bepalingen van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en van het uitvoeringsbesluit van 23 december 2016 zijn van toepassing, alsmede hoofdstuk I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
• De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 mei 2019.
• De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket. Alle info, de link naar het e-loket alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
• Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het algemeen nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be. Mocht deze mail niet bij de juiste contactpersoon terecht zijn gekomen, gelieve te verwittigen en de correcte gegevens door te geven.

DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
Vlaams Rampenfonds
T 02 553 50 10
Havenlaan 88, bus 20,
1000 Brussel
overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string w1ON0l to the field below: