Word onthaalouder!

Comments (0) actualiteit

Gemeentebestuur Bredene zoekt Kinderbegeleiders (onthaalouders) in de gezinsopvang.

Lees verder onder de foto

Wie ben je?
• Je bent een vrouw/man van minstens 18 jaar.
• Je spreekt vloeiend Nederlands.
• Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar, een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.
• Jij en je meerderjarige huisgenoten verkeren in goede gezondheid.
• Jouw gezin staat achter je keuze.

Een diploma nodig?
• Een diploma of kwalificatie is nog niet nodig. Dit moet wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding “kinderbegeleider” voltooien terwijl je werkt.
• Je volgt 2 erkende modules van 20u ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ & ‘Werken in de gezinsopvang’.
• Je volgde een opleiding levensreddend handelen.

Wat zijn je talenten?
• Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen.
• Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders.
• Je kan goed plannen en organiseren
• Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties.
• Je bent betrouwbaar in het omgaan me kinderen, ouders en de organisator.
• Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren.
• Je staat open voor begeleiding en onder steuning van de organisator.
• Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven.
• Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen.

Je werkt thuis!
• De woning moet voldoende ruim, veilig en kindvriendelijk zijn.
• De plaatsen waar de kinderen verblijven zijn rookvrij, proper, voldoende verlicht en verlucht.
• Je hebt een veilige tuin of een vlot bereikbare buitenspelmogelijkheid.

Wat verwachten we van je?
• Je staat in voor de opvang van kinderen in de gezinssfeer.
• Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…
• Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod (binnen en buiten), gevarieerde activiteiten,…
• Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt.
• Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind.
• Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie.
• Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen.

Wat kan je van ons verwachten?
• Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders.
• Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang.
• Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen. Bereken je vergoeding op www.ikwordonthaalouder.be
• Opbouw van rechten voor kinderbijslag en pensioen.
• Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval.
• Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is.
• Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen.
• De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding.
• Steun bij de praktische opvolging van de kinderen.
• Opleiding en vorming op maat.
• Je job als kinderbegeleider in de gezinsopvang is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Neem vrijblijvend contact op met het Huis van het Kind op 059/33.97.70 voor een 1e kennismakingsgesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string wdcFaf to the field below: