Bredene sluit samenwerkingsovereenkomst toegankelijkheid

Comments (0) actualiteit

Het gemeentebestuur zal vanaf januari 2019 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen ‘Inter’. Het gemeentebestuur verbindt zich hiermee om jaarlijks een dienstenpakket bij Inter te bestellen voor minstens 750 euro. Inter kan dan op haar beurt in het kader van dit convenant een brede waaier aan dienstverlening rond toegankelijkheid aanbieden.

Het gaat dan vooreerst over inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, bij de opmaak van het toegankelijkheidsplan en over begeleiding van projecten. Een tweede belangrijke pijler van dienstverlening is het verstrekken van toegankelijkheidsadvies op maat. Het gaat dan bijvoorbeeld over advies inzake de toegankelijkheid van de eigen infrastructuur of advies bij het toegankelijk maken van publieksactiviteiten. Ook kan advies verstrekt worden bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, ter ondersteuning van de stedenbouwkundig ambtenaar. Daarnaast kan Inter onder meer ook een toegankelijkheidsscreening uitvoeren, publieksactiviteiten begeleiden, ondersteuning bieden op vlak van communicatie rond toegankelijkheid en vorming op maat aanbieden.

De dienst ruimtelijke ordening doet nu al vaak een beroep op de dienstverlening van Inter. Met dit convenant wordt één en ander nu beter omkaderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string ZfEjUu to the field below: