Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s

Comments (0) actualiteit

Bent u eigenaar van een private bewakingscamera? Dan moet u hiervan aangifte doen.
Vroeger, voor de inwerkingtreding van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (de ‘GDPR’) op 25 mei 2018, dienden camera’s te worden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Sinds 25 mei 2018 werd een nieuw aangiftesysteem ontwikkeld waarbij iedere bezitter van een bewakingscamera een aangifte moet indienen aan de politie wanneer hij/zij (vaste of mobiele) bewakingscamera’s plaatst en/of gebruikt.

De aangifte gebeurt elektronisch uiterlijk de dag voor de ingebruikneming van de camera’s en het is volledig gratis. Via de website www.aangiftecamera.be dient men zich te identificeren door middel van een elektronische identiteitskaart, burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

Opgelet! Wie al voor 25 mei 2018 een bewakingscamera heeft geplaatst en/of in gebruikt heeft moet opnieuw aangifte doen via het nieuwe aangiftesysteem. Hiervoor is een overgangstermijn van twee jaar voorzien, namelijk uiterlijk 25 mei 2020.

Meer informatie over de elektronische aangifte vindt u terug op de website: www.BeSafe.be. U vindt er onder andere een gebruikershandleiding en een stappenplan terug om het register in te vullen.

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem, kan u ook terecht bij de helpdesk “camera” van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur op het nummer 02/739.42.80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string 6SBWhN to the field below: