Hippodroombewoners boos en niet alleen zij,…

Comments (0) actualiteit

“Twee maten en twee gewichten”-beleid van het gemeentebestuur leidt naar boosheid en onbegrip. Geluidsoverlast, wildplassen, wildparkeren,.. zaken die steeds meer mensen (terecht) irriteren. Het gaat niet over een éénmalig feit maar over een frequentie van dagen, weken, maanden. Dat er activiteiten moeten georganiseerd in een kustgemeente is een zekerheid, dat ook privépersonen organisaties activiteiten organiseren is logisch maar er zijn regels die moeten gevolgd worden en daar loopt het in Bredene serieus mis. Dit komt door het “Twee maten en twee gewichten”-beleid van de huidige Bredense meerderheid (SP.a en CD&V). Nochtans is diezelfde meerderheid zeker milieubewust en komt ze graag in het nieuws met acties rond plastiekafval, rond hondenpoep,… en laatst nog het voorstel van rookvrije strandzones voor de vermindering van sigarettenpeuken. De meerderheid vergeet echter dat geluidsoverlast een heel belangrijk milieuprobleem is maar blijkbaar past dit niet in het “twee maten en twee gewichten”-beleid.

Tijdens de gemeenteraad van september 2017 heeft onafhankelijk oppositielid Dirk Cattoir (lijsttrekker Neutraal) geluidsoverlast, wildparkeren,… aangekaart, de meerderheidspartijen beschuldigde Dirk Cattoir van populisme en onverdraagzaamheid, nochtans sprak Dirk Cattoir in naam van vele Bredenaars want Neutraal Bredene luistert echt naar de Bredenaar en de meerderheid denkt dat ze luistert naar de Bredenaar.

Lees hier de persberichten die naar aanleiding van deze tussenkomst over de overlast zijn verschenen :
20170922 Zeewacht
20170920 Nieuwbkad

Nu zijn de bewoners (zowel vaste als tweedeverblijvers) hippodroomwijk (zoals ze zichzelf hebben verenigd) het spuugzat dat hun wijk wordt geterroriseerd door geluidsoverlast, wildplassers, foutparkeerders,… van het Hippo 12 cliënteel. Reeds 5 jaar lang veroorzaakt het café Hippo 12 extreme overlast voor de bewoners van de familiale Hippodroomwijk. De bewoners moeten wekelijks, de laatste tijd zelfs dagelijks de politie bellen voor ernstige openbare ordeverstoring (nachtlawaai, dronkenschap, wildplassen, …) door Hippo 12 klanten. Er werden wel enkele maatregelen genomen maar hebben volgens de actievoerders weinig resultaat. Voor de actievoerders van het comité “Bewoners Hippodroomwijk Bredene” is het een volop politiek SP.a “gedoogbeleid” en mag het café verder ongestoord de openbare orde verstoren. De cafébaas heeft ondertussen een plaatsje gekregen op de SP.a-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen waaruit duidelijk blijkt dat dat de huidige meerderheid de overlasten van dit café zal blijven gedogen (eigen kleur eerst).

Lees hier het mailverkeer tussen de bewoners en de burgemeester van de laatste weken ivm de klachten aan Hippo 12 :
MailverkeerOverlastHippo12

Genoeg is genoeg, voorstellen en opmerkingen van de buurtbewoners vind je hierbij : Hippo12, Genoeg is genoeg

In een artikel op de website van de gemeente Bredene stond op 9 juli 2018 te lezen dat je rekening moet houden met de buren, misschien moet de meerderheid daar ook eens aan denken. Klik hier om het artikel te lezen.

Oppositiepartij Neutraal Bredene kaart dit probleem al langer aan en zal van dit probleem een programmapunt maken en mee helpen om de buurt terug de rust te geven.


Foto : Edwin Fontaine, Nieuwsblad regio Bredene 11/07/2018
Op de foto van links naar rechts : Robert van Rootselaer, Peter Goessens en Filip Labeeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string XanQK3 to the field below: