Aanleg skatepark Merelstraat

Comments (0) actualiteit, featured

In de Merelstraat wordt binnenkort een nieuw skatepark aangelegd. Het participatietraject met jongeren en buurtbewoners en de eerdere principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wezen uit dat een monolithisch skatepark in beton de beste garanties biedt tegen lawaaihinder, slijtage en vandalisme. Het college nodigt de gemeenteraad nu uit tot het vaststellen van het bestek, de kostenprijsraming (100.000 EUR. inclusief btw) en de plaatsingsprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string YInX9T to the field below: