Politiezone Bredene/De Haan lanceert een nieuwe website.

Comments (0) actualiteit

Sinds februari 2018 heeft de politiezone Bredene/De Haan een eigen facebookpagina, deze kan je terugvinden via volgende link : www.facebook.com/pz5450/.
Het is de bedoeling om de burger op sociale media correct en vlug te informeren over bepaalde aangelegenheden, te sensibiliseren, hun medewerking te vragen en contacten te versterken.
Dit kan gaan over wegomleggingen door evenementen/wegenwerken, aandachtsvestigingen, resultaten van controles, aankondiging van flitscontroles, het opsporen van de eigenaar van bepaalde gevonden voorwerpen, het opsporen van vermisten, …

Wisselwerking
“Het zou mooi zijn als we via Facebook een soort positieve wisselwerking zouden kunnen creëren tussen de politie en de maatschappij, waarbij wij de mensen informeren en zij ons eventueel kunnen helpen bij het oplossen van bepaalde feiten.
We willen echter benadrukken dat de pagina geen alternatief is voor de 101. Wie politie ter plaatse nodig heeft dient het noodnummer 101 te bellen.
Wie een aangifte of klacht wil doen, kan dit niet via Facebook, maar dient dit aan het loket van een van de commissariaten te doen, behoudens voor de feiten waar een aangifte via ‘police-on-web’ mogelijk is (fiets- en bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen, graffiti, vakantietoezicht en aangiften alarminstallaties).”
Ondertussen kan de Facebookpagina al rekenen op een dikke 1.000 volgers.

Website in een nieuw kleedje
Vanaf 1 maart 2018 steekt ook de website van politie Bredene/De Haan in een nieuw kleedje. Wat de gebruiker wil en zoekt staat centraal.
Voor de aanmaak van de website werd gekozen voor het web platform van de geïntegreerde politie. Het resultaat is een moderne, fris ogende website, waarin de burger centraal staat.

Mobile First
“Om onze website zo klantvriendelijk en toegankelijk mogelijk te houden, werd gekozen voor een web platform dat smartphone- en tabletvriendelijk is.
De website is opgesteld volgens het “Mobile First”-principe. Dat wil zeggen dat de website gebouwd werd voor het kleinste toestel (smartphone) en zich aanpast naarmate het scherm groter wordt. Dit maakt de website uiterst gebruiksvriendelijk, op eender welk toestel”.
Zelfde info maar anders
“Dat heeft geen impact op de informatie: de vertrouwde info is consulteerbaar. Vanuit de informatiebehoefte van de surfer werd de bestaande content geplaatst onder nieuwe vaste rubrieken.
Er zullen ook actuele berichten geplaatst op de webpagina om bijzondere en actuele thema’s onder de aandacht te brengen.”

Wie is jouw wijkinspecteur?
“De wijkdienst vervult een centrale rol in onze politiezone. Hij/zij is het eerste contactpunt met de bevolking.
Via een eenvoudig zoekveld waarbij de straat en huisnummer moet ingegeven worden, kan je als bewoner van Bredene of De Haan zeer snel terugvinden wie jouw wijkinspecteur is en hoe deze te bereiken is.

Contact met de politie?
“Alle nuttige contactgegevens van de verschillende politiediensten werden samengebundeld onder de nieuwe rubriek ‘Contact’. Ook de verschillende noodnummers en de link naar “police-on-web’ vind je daar snel en eenvoudig terug.”
Veelgestelde vragen uitgebreid
“Wil je een vergunning aanvragen, informatie over de bewonerskaart of wat te doen bij diefstal van je fiets? Antwoord op deze en andere vragen vind je terug in de ‘Vragenrubriek’.
Je kan er zoeken op zowel thema’s als door middel van een zoekveld. Het is zelfs mogelijk om zoektermen te combineren.”

Zelfde URL
De url blijft ongewijzigd en is, ook vanaf 1 maart 2018, nog steeds www.politiebredenedehaan.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string BSTl8r to the field below: