Sociale kruidenier : ’t Groot Verschil

Comments (1) actualiteit

Sociale kruidenier ’t Groot Verschil: richtlijnen prijszetting, samenwerking met vzw Goods to Give, planning opening en informatiemateriaal

De sociale kruidenier kreeg ondertussen een eigen logo op basis waarvan een aantal informatiedragers worden uitgewerkt. Zo zal er o.a. een adreskaartje en informatiebrochure voorzien worden. Het logo zal ook op locatie in de Dorpsstraat op het raam worden voorzien.
De OCMW-raad zette de nodige richtlijnen rond prijszetting uit. In de sociale kruidenier zullen namelijk zowel betalende als gratis producten aan de doelgroep worden aangeboden. De betalende producten zijn die goederen die door het OCMW zelf ingekocht worden via het reguliere circuit of verkregen worden met bepaalde verkoopsafspraken via andere partners of leveranciers. Er wordt hiervoor een prijszetting gehanteerd van de laagste winkelprijs min 20%. Het aanbod aan gratis producten zal voorzien worden van een fictieve waarde met als basis de laagste winkelprijs min 50%. In functie van het aanbod en de dringendheid waarmee gratis producten mogelijk de deur uit moeten (denk hierbij aan houdbaarheidsdata) zijn er nog een aantal richtlijnen uitgewerkt om te vermijden dat het initiatief zelf met overschotten te kampen zal hebben en er dus nog kan afgeweken worden van de basisregel.

De OCMW-raad besliste in het kader van de sociale kruidenier eveneens om een partnerschap aan te vragen met de vzw Goods to Give uit Etterbeek. Deze vereniging wil immers een platform creëren tussen de verenigingswereld en de grote bedrijven. De vzw verzamelt schenkingen in natura bij bedrijven en verdeelt die bij de partnerverenigingen van de vzw. De producten dienen door de partnerverenigingen uitsluitend gebruikt te worden voor sociale (liefdadigheids-)doeleinden. Goods to Give is een jonge vzw die het terugdringen van armoede en hulpbehoevendheid in België beoogt, door zich te richten tot de bedrijfswereld en hun overtollige, onverkochte voorraden in het bijzonder.
Op vrijdag 18/05/2018 wordt er in het kader van de officiële opening van het initiatief trouwens een opendeurmoment georganiseerd. Die dag zal men van 16.00 u tot en met 19.00 u bij een drankje en een hapje de sfeer kunnen komen opsnuiven. Om 18.00 u wordt de sociale kruidenier dan officieel geopend in aanwezigheid van het bestuur. Op dinsdag 22/05/2018 zal de effectieve eerste openingsnamiddag starten voor de doelgroep.

One Response to Sociale kruidenier : ’t Groot Verschil

  1. Geens Annie schreef:

    Kan iedereen daar inkopen doen of zijn er bepaalde criteria waar men aan voldoen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string fi5SKg to the field below: