Bredense schuttersgilde viert 20 jaar bestaan na herstichting.

Comments (0) actualiteit, Gilde St-Sebastiaan

Zondag 22 januari 2017 vond bij de Bredense schuttersgilde Sint-Sebastiaan de viering plaats van het 20 jarig bestaan van de herstichting van de schuttersgilde. Het was hoofdman Gerard Plaetinck die de genodigden verwelkomde. Vervolgens schetste deken Marc Blomme het 20 jarig bestaan met de vele verhuizen die de gilde in 20 jaar heeft moeten doorstaan, de deken deed dit met een gedicht uit zijn eigen dichtbundel “De vier musketiers”.

 

Sint-Sebastiaan Bredene, 4 keren 5 !

Ten jare 1997, dat is twintig jaar geleden,
werd devoot tot Sint-Sebastiaan gebeden.
Men bad er voor ’t heroprichten van de gilde,
een droom die hoofdman Gerard toch zo graag wilde.

Vier hoofden hebben zich toen bijeen gezet,
op ieders talent werd nauwkeurig gelet.
Zij vergaderden samen voor enkele uren,
en beslisten hoe ze de gilde zouden besturen.

Anita, Laurette, Marc en Gerard,
vormden voortaan de steunpilaar.
And’ren zouden verder mee bouwen,
in medezeggenschap en weerzijds vertrouwen.

Zij zochten in boeken en oude lectuur,
naar sporen van vroeger, ’t aloude bestuur.
Ze vergaarden ook foto’s en vonden archieven,
bestaande documenten en vergeelde brieven.

Vandenbogaerdes atelier werd toen het lokaal,
gezellig… ook stofferig… niet optimaal.
Om nieuwe schutters de boogkunst te leren
moest men de werkplaats weeklijks transformeren!

… 5 jaren later
Door een nieuwe zaagmachine konden z’er niet blijven,
men moest verhuizen, zonder zagen of kijven.
Op ’t horizondomein kregen ze een andere woning,
daar werd keizer Gerard zelfs drie keren koning!

… 5 jaren later

Bouwperikelen maakten daar een eind aan ’t plezier,
de staande wip met votubanda bleven op ’t horizonkwartier.
De gemeente bezorgde de liggende wip een vers onderkomen.
In die oude werkplaatsen kon stadhouder Marc ook van een keizerstitel dromen!

… 5 jaren later

Toen na veel speurwerk de gemeente voor ons deze plek vond,
stampten talrijke vrijwilligers dit lokaal met veel moed uit de grond.
Dankzij de inzet en het werk van vele mensen
zijn wij nu lid van een gilde die velen ook wensen.

… 5 jaren later

Wat op 5 januari 1997 ooit werd besloten,
en door vier initiatiefnemers met een glas overgoten,
werd de start van dit twintig jarig bestaan!
Lang leve de gilde, leve Sint-Sebastiaan!

Uit de dichtbundel: “De vier musketiers!”
Marc Blomme 22 januari 2017

20jaargilde2

Uiteindelijk met de hulp van het Bredense gemeentebestuur heeft de gilde een eigen lokaal in het Paelsteenveld. Om die reden werd door het bestuur van de gilde beslist om toenmalig burgemeester en huidig ere-burgemeester van Bredene Willy Vanhooren de benoemen als ere-lid van de gilde, een titel die de ere-burgemeester met veel plezier aannam. Willy Vanhooren nam nog even het woord. De academisch zitting werd afgesloten door een toespraak van de voorzitter van de Historische gildes, Eric Wittewrongel en de hoofdman van de Oostendse gilde Willem Tell.

20jaargilde1

Er volgde nog een receptie en alle aanwezigen ontvingen nog een handig geschenkje.

De volledige fotoreportage van deze viering vind je op de de facebookpagina van Bredene-Breed, klik hier voor deze reportage.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string HByp7Z to the field below: