Gewezen Bredens N-VA-Kopman kiest voor CD&V.

Comments (0) actualiteit

CD&V-Bredene verwelkomde drie nieuwe bestuursleden – Tijdens het jaarlijkse ‘Oranjefestijn’ van CD&V-Bredene zaterdag jl. stelde een fiere afdelingsvoorzitter Eric Vanbeckevoort drie nieuwe bestuursleden voor. Grote verrassing was ongetwijfeld ERWIN POPPE, de vroegere kopman van N-VA in Bredene die drie maanden na de verkiezingen zijn mandaat van gemeenteraadslid aan de partij teruggaf omdat hij zich in de N-VA echt niet meer thuis voelde.De twee andere aanwinsten voor het CD&V-bestuur zijn de 26-jarige in ruime kringen bekende Bredenaar VINCENT ORROI en de sinds één jaar in Bredene wonende CD&V’er uit Aalst MARC DERAEDT.

Vanwege een talrijk opgekomen publiek op het ‘Oranjefestijn’, het CD&V-feest voor leden en sympathisanten, kregen de drie ‘nieuwelingen’ een bijzonder warm welkom. Afdelingsvoorzitter Eric Vanbeckevoort zette ze figuurlijk én letterlijk in de bloemetjes.

nieuwecd&vmandatatarissenen

ERWIN POPPE

De meest opmerkelijke naam was uiteraard die van ERWIN POPPE. Hij is niet onbekend in de politiek in Bredene. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was hij de lijsttrekker op de N-VA-lijst die meteen zes zetels in de gemeenteraad kon binnenrijven. De vreugde was echter van korte duur, want drie maanden na de verkiezingen gaf Erwin Poppe zijn mandaat terug aan de N-VA. Zelf zegt hij daarover het volgende: “Inderdaad, deze zeepbel is vlug uiteengespat. Ik heb toen volledig gebroken met de N-VA omdat mijn visie op politiek te veel verschilde van de naar mijn aanvoelen nogal ‘amateuristische’ visie van de andere lokale N-VA-mandatarissen. Maar meer nog was ik ontgoocheld omdat ik mij helemaal niet meer kon vereenzelvigen met de steeds hardere liberale lijn van de nationale partij”.

Na twee jaar politieke inactiviteit neemt hij nu de draad weer op bij CD&V. “De ideologie van deze partij, gebaseerd op de vier “V’s” (versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien), past volledig binnen mijn beeld op mens en maatschappij. Daarom ook kan ik mij volledig vinden in het programma en de standpunten van CD&V”, aldus Erwin Poppe.

Het is zijn vaste bedoeling hard mee te werken om de verloren stemmen van 2012 in Bredene terug de CD&V binnen te loodsen. “De representativiteit van deze partij in de gemeente-en OCMW-raad moet fors omhoog”, zegt Erwin Poppe, “en de CD&V moet opnieuw de tweede grootste partij van Bredene worden .” Hiervoor wil hij zijn uitgebreide kennis inzake fiscale en financiële materies volledig ten dienste van de partij stellen. De 61-jarige geboren en getogen Bredenaar is namelijk beroepshalve ambtenaar (adviseur-generaal) bij de federale overheidsdienst Financiën. Hij heeft eveneens een grondige kennis van de nieuwe Beleids-en Beheerscyclus en een uitgesproken mening over alle andere materies die het leven van de Bredenaar aangenamer moeten maken.

Als de CD&V hem vraagt om met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een plaats op de verkiezingslijst in te nemen, zal hij hier loyaal op ingaan.

VINCENT ORROI

De tweede nieuweling in het Bredense CD&V-bestuur is de 26-jaar jonge en recent afgestudeerde VINCENT ORROI. Over enkele dagen start hij een stage bij de christendemocratische fractie in het Europees parlement. Voordien studeerde hij filosofie en sociologie. Vorig jaar behaalde hij het diploma master in de Europese studies. Zijn vrije tijd vult hij met piano, orgel en blokfluit. Af en toe speelt hij ook mee in een quiz. Vijf jaar was hij actief bij Chiro Sas, eerst als leider, later als hoofdleider.

Veel mensen hebben een mening over hoe we de maatschappij kunnen organiseren. Dat is voor mij ook zo, zegt Vincent. Lid worden van een politieke partij vindt hij een goede manier om met die mening ook iets te doen. Waarom kies je dan voor CD&V, vroegen we hem. “Omdat CD&V een duidelijk pro-Europees profiel heeft. Ik koos voor de CD&V omdat die partij stevige standpunten met argumenten verdedigt en tegelijk zoekt naar het goede compromis. Geen polarisatie omwille van de polarisatie. Ik koos voor de CD&V omdat christendemocraten beseffen dat een sterke economie en een sterke solidariteit hand in hand gaan.” aldus de jonge Vincent, die daarmee bewijst dat hij wel goed over zijn keuze heeft nagedacht.

Op gemeentelijk niveau verwacht hij dat CD&V ervoor zorgt dat Bredene écht net iets beter wordt. Een budget op orde waarbij de lasten eerlijk verdeeld worden is daarbij cruciaal. Prestigeprojecten zijn daarbij uit den boze. De grote uitdaging voor CD&V Bredene bestaat erin de groei van onze gemeente mee in goede banen te leiden. “Ik sta achter de vernieuwde politiek inzake bouwvoorschriften,” beklemtoont Orroi. “Grote residenties kunnen niet zomaar in woonwijken ingepland worden. Ook mobiliteit en voldoende ruimte voor vrijetijdsactiviteiten zijn belangrijke thema’s voor een groeiende gemeente. Het is belangrijk dat daarbij aan élke Bredenaar gedacht wordt: gezinnen met jonge kinderen, tieners, zelfstandigen, ouderen… De politiek moet via voldoende overleg verzuring tegengaan en voor verdraagzaamheid pleiten. Ook een sterk verenigingsleven is daarvoor belangrijk. “

MARC DERAEDT

“Ik voel mij helemaal geen ‘aangespoelde’ ”, beweert Marc Deraedt. Sinds ruim één jaar woont deze 59-jarige Aalstenaar in onze gemeente. Samen met zijn echtgenote heeft hij het voor en het tegen van alle kustgemeenten afgewogen. En jawel, Bredene prijkte bovenaan de ranglijst. “Er is niet alleen de prachtige natuur,” motiveert Marc Deraedt, “de gemeente ligt er ook net bij en beschikt over veel sportinfrastructuur en culturele voorzieningen. Soms hoor ik de Bredenaars wel eens klagen dat ‘het’ allemaal voor de toeristische zone is. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ook buiten die zone is de gemeente top. Een doorsnee gemeente van die omvang moet het elders in Vlaanderen met minder stellen.”

Marc Deraedt is ambtenaar bij de Vlaamse Gemeenschap (middenkader) in Brussel. Daar heeft hij nog met Gilbert Vanleenhove samengewerkt, toen die voorzitter van de commissie Onderwijs en Wetenschapsbeleid was in het Vlaams Parlement.

Waarom hij voor CD&V koos ? “Ik hóefde niet te kiezen voor CD&V”, betoogt hij, “het is gewoon mijn natuur. Ruim dertig jaar ben ik vanuit een sterk sociaal engagement, zowel plaatselijk, regionaal als nationaal, actief in meerdere christelijk geïnspireerde verenigingen, waaronder uiteraard CD&V. Voor mij is het als thuiskomen, overleggen met gelijkgezinden, werken aan gemeenschappelijke doelstellingen,..”

Marc hoopt zijn steentje te kunnen bijdragen aan de uitbouw van de afdeling. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en het natuurbehoud in de gemeente.

“CD&V Bredene beschikt over een goede mix van ervaren mensen en talentvolle jongeren. Met die ploeg mag hoopvol naar de toekomst worden gekeken.”, zo besluit Marc Deraedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string m4HEoN to the field below: