Motie voor vereenvoudiging rond regelgeving samenstellen OCMW-raad in Bredene

Comments (1) actualiteit

Bron en filmpje : Krant van West-Vlaanderen online

De Bredense gemeenteraad vindt de regelgeving rond het samenstellen van OCMW en politieraden te ingewikkeld.Bredene is één van de 10 West-Vlaamse gemeenten waar die verkiezingen niet werden goedgekeurd. Door nu een motie voor vereenvoudiging te stemmen, toont de gemeente zich solidair met Vlaams minister Geert Bourgeois.

Klik op de foto om de reportage van focus te bekijken.

Ook die wil een bijsturing van de procedure en van de wet. Bredene is één van de 10 West-Vlaamse gemeenten waar die verkiezingen niet werden goedgekeurd. Door nu een motie voor vereenvoudiging te stemmen, toont de gemeente zich solidair met Vlaams minister Geert Bourgeois. Ook die wil een bijsturing van de procedure en van de wet.

Alles draait rond het niet correct invullen van het officieel voordrachtsformulier van de kandidaten voor de OCMW- en politieraden. De regelgeving is blijkbaar voor verschillende interpretaties vatbaar. Bredene steunt minister Geert Bourgeois in zijn vraag naar meer duidelijkheid. Burgemeester Steve Vandenberghe: “We hebben nu een motie goedgekeurd waarin wij vragen aan de hogere overheid om de wetgeving te bekijken en te vereenvoudigen. Zodanig dat die fouten niet meer kunnen gebeuren. Als men die opdracht geeft aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de zaken te bekijken, dat het overal op dezelfde manier gebeurt.

Immense gevolgen

Het zit de Bredense burgemeester hoog dat zijn gemeente is terug gefloten door de raad voor verkiezingsbetwistingen. In heel Vlaanderen zijn in meer dan 100 gemeenten dergelijke vormfouten gemaakt en enkel in West-Vlaanderen wordt er opgetreden. Intussen zit het Bredense dossier bij de Raad van State. “Als de Raad van State ons ongelijk geeft dan kunnen een aantal raadsleden zes jaar lang niet zetelen. Als je dan merkt dat politici die de wetgeving rond verkiezingsuitgaven aan hun laars lappen met een tijdelijke schorsing er van af komen dan zijn dat toch wel immense gevolgen.”

Enkel de N-VA onthield zich bij de stemming voor de motie. Ze hebben geen probleem met de inhoud maar wel met de timing. Een motie indienen is niet opportuun zolang het dossier bij de Raad van State ligt aldus N-VA Bredene.

De volledige tekst van de motie zoals burgemeester Steve Vandenberghe deze tijdens de gemeenteraad heeft voorgelezen :

In meer dan 100 Vlaamse gemeenten waren er problemen met de voordrachten voor de OCMW- en politieraden.  De voornaamste problemen betreffen het niet voordragen van kandidaat-opvolgers of het niet voldoen aan de genderbepaling die stipuleert dat personen van verschillend geslacht dienen voorgedragen.  Alleen in de provincie West-Vlaanderen hebben deze vormfouten geleid tot de niet-goedkeuring van de verkiezing van een aantal OCMW- en politieraden.  Volgens de Bredense gemeenteraad is het geen toeval dat in meer dan 100 gemeenten vormfouten werden gemaakt.  Het legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Vlaamse en federale overheid die verwarrende en zelfs onjuiste informatie heeft verstrekt over deze verkiezingen.  In een motie dringt de Bredense gemeenteraad bij deze overheden dan ook aan om de procedures voor het verkiezen van de OCMW-raad en politieraad te vereenvoudigen en vooral om hierover duidelijke informatie te bezorgen aan de besturen, raadsleden en fracties.  De Bredense gemeenteraad betreurt ook het feit dat enkel in de provincie West-Vlaanderen een aantal verkiezingen van OCMW- en politieraad niet werden goedgekeurd.  Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel, aldus de gemeenteraad.


Het verhaal is intussen genoegzaam gekend.  In meer dan 100 Vlaamse gemeenten waren de voordrachtsakten voor OCMW- en/of politieraad niet in orde.  Verbazing alom in al deze gemeenten, want voor de verkiezingen van de OCMW-raden waren de voordrachten gebaseerd op het officiële voordrachtformulier dat ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.  Di voordrachtformulier vermeldt duidelijk : “Vul hieronder de gegevens in van de eventuele opvolger.  Als er een opvolger is voorgedragen, vult u hier zijn gegevens in”.  “Hieruit kan duidelijk afgeleid worden dat het niet verplichtend is om een opvolger voor te dragen”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.  “Wat blijkt nu evenwel dat de tekst op het officieel model van voordracht niet overeenstemt met deze van het OCMW-decreet en van de omzendbrief terzake.  Daarenboven blijkt ook de omzendbrief onduidelijk te zijn op dit vlak.  Ook wat betreft de politieraad was de informatie aan de raadsleden onduidelijk en ontoereikend”, zo licht burgemeester Vandenberghe nog toe.  Nog meer verbazing wekte de verschillende rechtspraak door de provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen.  In de overige provincies werden alle verkiezingen van de OCMW-raden goedgekeurd, niettegenstaande de vormfouten.  “In West-Vlaanderen heeft het gezond verstand evenwel niet geprimeerd en werden wel verkiezingen vernietigd, met als gevolg dat de politieke verhoudingen in het OCMW en politieraad in het gedrang komen.  Een herverkiezing leidt, door vreemde kronkels in het OCMW-decreet, tot een aanzienlijke verschuiving van zetels in de OCMW-raad waardoor de uitslag van de verkiezingen en de wil van de kiezer niet meer is gerespecteerd”, zo besluit de burgemeester nog.  Om al deze redenen heeft het Bredens gemeentebestuur ook beslist om tegen de gedeeltelijke niet-goedkeuring van de OCMW-raadsverkiezingen in beroep te gaan bij de Raad van State.

One Response to Motie voor vereenvoudiging rond regelgeving samenstellen OCMW-raad in Bredene

  1. Dooms Eddy schreef:

    Na zoveel jaren meerderheid zich nu nog vergissen ,amaai en die mensen besturen ons!!!!!Innige deelneming S.P.A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string TKQ2UL to the field below: