Herziening convenant Uit de Marge vzw

Comments (0) actualiteit

In 2010 sloot het gemeentebestuur een convenant af met de vzw Uit de Marge, om zo op een meer gerichte manier aan jeugdopbouwwerk te kunnen doen. Dankzij dit convenant is er in Bredene sinds juni 2011 een halftijds jeugdopbouwwerker actief. Zowel het gemeentebestuur als de Bredense jongeren zelf zijn ondertussen zeer tevreden over de voorlopige resultaten die uit dit project zijn voortgevloeid.

Het college heeft dan ook beslist om de jeugdopbouwwerker voortaan voltijds in plaats van halftijds in te zetten. Met Uit de Marge wordt hiervoor een herzien convenant afgesloten.
Het jeugdopbouwproject heeft onder meer als verdienste dat er op wijkniveau kleinschalige activiteiten kunnen worden opgezet. Deze kleinschalige activiteiten komen grotendeels tot stand op aangeven en met behulp van jongeren. Niet alleen worden de jongeren op die manier sterker betrokken bij het jeugdbeleid, maar vaak geven ze zo een nieuwe impuls aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de wijk. Zo wordt bijvoorbeeld de Creatuur al enige tijd opnieuw gebruikt als ontmoetingsruimte voor jongeren, werd het lokaal van de FOS Dakota’s gedeeltelijk opgeknapt, werd het skatepark aan de Darwin verder uitgebouwd en werden vorige zomer tal van nieuwe jeugdactiviteiten op locatie georganiseerd.
Met de uitbreiding van het project hoopt het gemeentebestuur om nog meer activiteiten op maat van de Bredense wijken aan te kunnen bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string TU6nqc to the field below: