Publiciteitsborden ondersteunen werking sportverenigingen

Comments (0) actualiteit

De Bredense gemeenteraad stelde een nieuw reglement vast op het plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk sportcentrum. Dit is vooral goed nieuws voor de diverse sportverenigingen die deze publiciteitsborden aanbrengen, want voortaan is hiervoor geen retributie meer verschuldigd aan het gemeentebestuur. 

Het sponsorgeld dat wordt bekomen via de verhuur van deze publiciteitsborden vloeit zo integraal naar de clubs zelf. Het gemeentebestuur wil de sportclubs hiermee financieel ondersteunen. “De beslissing kadert in een ruimer pakket aan bestaande ondersteuningsmaatregelen aan sportclubs. Naast de “traditionele” werkingssubsidies gaat dit in Bredene bijvoorbeeld over impulssubsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding, gratis infrastructuur voor jeugdtrainingen en uiteenlopende materiële ondersteuningen”, aldus sportschepen Kristien Vanmullem. 

Om de publiciteitsborden in het sportcentrum actueel en relevant te blijven houden nu er geen kosten meer aan verbonden zijn, kunnen clubs wel nog maar sponsorovereenkomsten aangaan voor maximaal drie jaar. De overeenkomst kan nadien uiteraard worden verlengd, maar het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om met een sponsor overeen te komen dat het publiciteitsbord gedurende vijf of tien jaar zal blijven hangen. Deze regeling geldt zowel voor het sportcentrum als voor de voetbalterreinen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string ikjZKw to the field below: