Bouwwerken 48 serviceflats van het OCMW Bredene gestart

Comments (0) actualiteit

Bron en foto : bredene.be

De werken tot bouw van het serviceflatcomplex langsheen de Breeweg zijn gestart. Het complex omvat 48 intelligente flats voor ouderen waarvan 12 met twee slaapkamers en 36 met één slaapkamer.

Zowel architecturaal als technisch hebben de flats een hoog kwaliteitspeil. Ze worden uitgerust met nieuwe technologieën ter verhoging van het comfort en de veiligheid van de oudere bewoners.

De uitvoeringstermijn van het geheel der bouwwerken sleutel op de deur bedraagt 14,5 kalendermaanden zodat behoudens onvoorziene omstandigheden, het complex volledig is afgewerkt op 31 oktober 2011 en de eerste bewoners in de loop van december 2011 de serviceflats kunnen betrekken.

Het initiatief is alvast een schot in de roos. Op de wachtlijst van kandidaat bewoners staan momenteel ruim 120 personen ingeschreven.

Alle flats kunnen bewoond worden door alleenstaanden of samenwonenden.
Er gelden drie toelatingsvoorwaarden:

  1. de serviceflatbewoner moet op het moment van de opname voldoende ZELFDREDZAAM
  2. de kandidaat-bewoner moet minstens 70 jaar oud zijn op het ogenblik van het betrekken van de flat (deze leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin))
  3. de kandidaat moet op het ogenblik van het betrekken van de flat
    • 3 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn te Bredene
    • of, de kandidaat was tenminste 3 jaar ingeschreven te Bredene.

Wat betreft de een-slaapkamerflat zal de maandelijkse huurprijs zich situeren tussen de € 550 en € 600. Voor de twee-slaapkamerflat zal dit tussen de € 600 en € 650 zijn.

Inschrijven op de wachtlijst kan uiteraard nog steeds. U maakt hiervoor gebruik van het inschrijvingsformulier dat door het OCMW Bredene ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier kunt u afhalen van de website van het OCMW Bredene (www.ocmwbredene.be/) of opvragen aan het onthaal van het Sociaal Huis, Duinenstraat 106 – 8450 Bredene (tel. 059 33 97 70).

Voor aanvullende informatie met betrekking tot dit project kunt u steeds terecht bij de contactpersoon: Jan Eerebout, OCMW-secretaris Tel. 059 33 97 70 – email: jan.eerebout@ocmwbredene.be .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please copy the string iH8P7t to the field below: