maart, 2010
Archive

Nieuwe (4 jaar oude) sociale woningen staan al...

31/03/2010

Tekst en foto : LDD Bredene www.leegstand.be, het meldpunt voor leegstaande...

Read article

Bredense Sint-Rikier op het internet

31/03/2010

De Bredense Sint-Rikiersparochie heeft een nieuwe webstek. Hij oogt fris en...

Read article

432

Het ontstaan van de vereniging

30/03/2010

De afdeling van de Nationale Strijdersbond van België van Bredene werd...

Read article

345

Doel van de vereniging

30/03/2010

Het eren van alle Bredense oorlogsslachtoffers, het samenstellen van...

Read article

Bestuur van de afdeling

30/03/2010

De stuwende kracht om de N.S.B.-afdeling Bredene levend te houden was de in ...

Read article

332

Wat doet de afdeling

30/03/2010

De afdeling heeft vooral een protocollaire functie. Zo zijn ze steeds aanwezig...

Read article

Eretekens NSB Bredene

30/03/2010

Het bestuur van NSB Bredene volgt voor het uitreiken van eretekens de...

Read article

NSB Bredene geeft menu- en verjaardagskaarten een eigen...

30/03/2010

NSB (Nationale StrijdersBondvan België) Bredene komen regelmatig samen voor...

Read article

Bericht uit de politiezone Bredene-De Haan

30/03/2010

Aanrijding op Koninklijke Baan Dinsdag 30 maart 2010 deed er zich omstreeks...

Read article

2de Bredense record pannenkoeken bakken bij Dakota´s

30/03/2010

De 210de FOS Dakota’s houden opnieuw een Bredens record 48 uren...

Read article

Goed nieuws : Vlaams Nationalisme wint tussentijdse peilingen

29/03/2010

Bron : de redactie.be nvdr : Peilingen zijn een leuk gegeven, maar neem ze niet...

Read article

363

Fotoboeken van de activiteiten

29/03/2010

De fotoalbums van de activiteiten van NSB en IMOS vind je op deze site in de...

Read article

De Beringense Boerkes bezoeken Wackerbout

29/03/2010

Zondag 28 maart 2010 bracht de carnavalsgroep ´De Boerkes` uit Beringen voor...

Read article

Rode Kruis stelt stickeractie voor

29/03/2010

Het Bredense Rode Kruis stelde onlangs het programma van de veertiendaagse...

Read article

Bredense Gilde huldigt kampioenen van de liggende wip.

28/03/2010

Vrijdag 26 januari 2010 werden in het lokaal (oude werkhuizen) van de Bredense...

Read article

Pier Boy´s spelen finale tegen Rodenbach.

28/03/2010

Zondag 28 maart 2010 werd de laatste halve finale gespeeld tussen de Pier...

Read article

KAV-SAS wordt slimste kieken van het SAS

28/03/2010

Het was weer een geslaagde Caproense kiekenavond. Een negental bezoekers...

Read article

2de Carnavalstoet trekt door de Bredense straten

28/03/2010

Zondag 28 maart 2010 trok voor de tweede maal de carnavalstoet door de straten...

Read article

Stookolietoelage ? Het OCMW helpt u !

27/03/2010

Het OCMW kan een toelage betalen op de stookoliefactuur voor leveringen van 1...

Read article

Hoogbouw mag zeil- en surfsport niet in de...

27/03/2010

Donderdag 25 maart 2010 werden in de GECORO de ingediende bezwaren besproken...

Read article